Blue Line
手続一覧タイトル

  9 中小企業等協同組合法

     設立の認可
        【中小企業等協同組合法第27条の2第1項】

     成立の届出
        【中小企業等協同組合法第31条】

     役員の変更の届出
        【中小企業等協同組合法第35条の2】

     総会の招集請求があった日から10日以内に理事が総会招集の手続をしない場合等の総会招集の承認
        【中小企業等協同組合法第48条】

     定款変更の認可
        【中小企業等協同組合法第51条第2項】

     事業等の譲渡又は譲受け認可
        【中小企業等協同組合法第57条の3第5項】

     解散の届出
        【中小企業等協同組合法第62条第2項】

     合併の認可に係る申請
        【中小企業等協同組合法第66条第1項】
dotline