Blue Line
手続一覧タイトル

  19 金融機関の合併及び転換に関する法律

     金融機関の合併の認可
        【金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項】

     金融機関の転換の認可
        【金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項】

     業務の継続の特例承認
        【金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第3項】

     特定社債の発行の認可
        【金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項】

     特定社債発行の届出
        【金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第2項により準用する長期信用銀行法第10条第1項】

     認可効力の延長の承認
        【金融機関の合併及び転換に関する法律第29条第3項】

     認可事項実行の届出
        【金融機関の合併及び転換に関する法律第68条第1項】
dotline